Round Flourite 7

Round Flourite 7

£8.50Price

Lovely flourite pendulum with nice colour